ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Editoriaal - De fiscus wilt steeds meer bevoegdheden

De overheid blijft de bevoegdheden van de belastingdienst vergroten en de rechten van belastingbetalers beperken.

De aanvallen zijn talrijk. Allereerst moesten de enkele overgebleven restanten van het bankgeheim aangevallen worden. We hebben amper een eerste wet aangenomen, die ambtenaren gemakkelijker toegang geeft tot de gegevens van het Centraal Aanspreekpunt van de NBB, dat we nu al geconfronteerd worden met een nieuwe eis van de fiscus: ze willen de gegevens van dit centrale punt kunnen gebruiken om aanwijzingen van fraude te vinden, terwijl ze tot nu toe aanwijzingen van fraude moeten hebben om toegang te krijgen tot dit Centraal Aanspreekpunt. Met andere woorden, de laatste beperkingen die er waren, zouden moeten worden afgeschaft en de fiscus weet alles over uw privacy.

Ondertussen hebben belastingambtenaren al het statuut van officier van gerechtelijke politie gekregen, die dus in gemengde teams met politiemensen onderzoek zullen kunnen doen. Het betrekken van ambtenaren die handelen op bevel van de Uitvoerende Macht bij een gerechtelijk onderzoek lijkt de Minister van Financiën, die Montesquieu waarschijnlijk niet heeft gelezen, niet te deren en lijkt de spot te drijven met het principe van de scheiding der machten.

Nog zorgwekkender is dat men zich op het vlak van de procedure kan afvragen hoe de fiscus nog in staat zal zijn om een klacht in te dienen en zich burgerlijke partij te stellen, terwijl het onderzoek zal uitgevoerd zijn door ambtenaren die onder haar gezag werken. Het is de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht die daarmee ter discussie wordt gesteld en het recht op een eerlijk proces wordt in twijfel getrokken.

Daarnaast worden de verjaringstermijnen voortdurend verlengd, en dit in de grootste verwarring. De Minister wil de periode van drie jaar verlengen naar vier jaar en de periode van zeven jaar naar tien jaar. Dit is terugkeren naar een eeuwenoud pact: de belastingdienst beschikt over aanzienlijke bevoegdheden om zijn vordering vast te stellen, waarvan de meest spectaculaire de verplichting is, die voor geen enkele andere schuldenaar van een schuld bestaat, om zelf aangifte te doen, op straffe van strafrechtelijke sancties. Maar in ruil daarvoor moet de overheid binnen korte tijd haar rechten laten gelden. Met name omdat van belastingplichtigen, gewone burgers, niet kan worden verlangd dat zij bewijsstukken gedurende lange tijd bewaren, aangezien het niet hun rol is om documenten voor de belastingdienst op te slaan.

Men beweert op te treden "om belastingfraude te bestrijden". Het is moeilijk in te zien hoe toenemende vertragingen fraudeurs zullen afschrikken. Maar we kunnen er zeker van zijn dat deze opeenvolgende en talrijke maatregelen door de belastingbetaler als oneerlijk zullen worden ervaren – wat ze ook zijn – en dat de weinige elementen van vertrouwen die overblijven tussen de belastingdienst en de bevolking uiteindelijk zullen verdwijnen. Men kan niet dromen van sterkere stimulansen om ... een administratie te bedriegen die mensen niet langer respecteert.

Als we echt tegen fraude zouden willen optreden, zouden we de relatie tussen de overheid en de belastingbetalers moeten pacificeren en doen wat geen enkele regering ooit heeft willen doen: een echt belastinghandvest instellen dat hen rechten geeft die afdwingbaar zijn tegenover de belastingdienst.

Auteur : Typhanie Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator