ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

De cryptomunten: voordelig op fiscaal vlak?

De cryptomunten zijn in de mode. Soms hebben ze het mogelijk gemaakt om reusachtige winsten te maken. In andere gevallen kregen sommigen te maken met belangrijke verliezen.

Vaak wordt de vraag gesteld welk fiscaal stelsel wordt gedragen door zij die cryptomunten gebruiken.

In werkelijkheid presenteert het probleem zich niet echt op een heel andere manier voor valuta's of andere traditionele financiële activa.

In gevallen, eigenlijk uitzonderlijk, waar een persoon handelt in de aankoop en verkoop van cryptomunten, zijn zijn winsten het resultaat van een commerciële activiteit en zijn ze daarom belastbaar als beroepsinkomsten.

Dit zal het geval zijn, niet alleen wanneer men handelt onder een bedrijfsnaam, maar ook als het beroep van de aan- en verkoop van cryptomunten zo overnemend is dat het vergelijkbaar is met een beroepsactiviteit, of als het gaat om een organisatie van het professionele type, bijvoorbeeld met het inhuren van werknemers, het gebruik van kantoren die bedoeld zijn voor de activiteit, of een logo, of reclame.

Afgezien van deze hypotheses, zullen winsten op cryptomunten bijna altijd aan belastingen ontsnappen, omdat vermogenswinsten op activa onder het normale beheer van privévermogen vallen.

Hun situatie is vergelijkbaar met winsten gemaakt op traditionele valuta's, of op financiële activa zoals aandelen, obligaties of opties.

Dit verklaart waarom sommigen winst hebben gemaakt en soms een fortuin hebben gemaakt, dankzij cryptomunten, en geen belastingen hebben hoeven betalen.

Het gevolg van deze situatie is natuurlijk dat verliezen op cryptomunten ook niet aftrekbaar zijn.

Dit alles verandert natuurlijk wanneer de activiteit binnen een vennootschap wordt uitgevoerd. In dit geval, omdat alles wat een vennootschap doet als professioneel wordt beschouwd, zijn winsten belastbaar, terwijl kapitaalverliezen normaal gesproken aftrekbaar zijn.

Het zal gemakkelijk zijn om af te leiden dat, vanuit fiscaal oogpunt, activiteiten die worden uitgevoerd met cryptomunten zeer voordelig zijn zolang u geld verdient.

In het andere geval dekt het belastingstelsel de reeds geleden verliezen niet.

Auteur : Thierry Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator