ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Editoriaal: Schande over de belastingplichtige!

Overal in Europe lijken de Staten de inning van belastingen dat voorgesteld wordt als «strijd tegen de fiscale fraude» als groot nationaal speerpunt te beschouwen.

Onlangs nog was het voldoende dat een consortium van journalisten, dat kennelijk op illegale wijze gegevens had gekregen afkomstig van een overheidsinstantie, oude fiches bekend maakte, die misschien wel werden gestolen van een Zwitserse bank, en enkele namen n het rond strooide, opdat, her en der, politiekers eisten dat men de bevoegdheden van de administratie tegenover de belastingplichtige nog zou versterken, en zelfs dat men het aantal ambtenaren die belast zijn met fiscale onderzoeken nog zou vergroten.

Blijkbaar denkt niemand er aan dat, wanneer de Staat meer dan 50% uitgeeft van wat elkeen produceert, en er iets minder van afhoudt, dat dit betekent dat het systeem reeds semi-collectivistisch is, en dat elke bijkomende belastingheffing, vooral gepaard gaande met nieuwe fiscale bevoegdheden, een nieuwe vermindering van de individuele vrijheden inhoudt.

Men hoort weliswaar vaak het puur populistisch argument dat als de fraudeurs zouden betalen, dan zou dit het mogelijk maken om de belastingen van de andere belastingplichtigen te doen dalen. Sedert dat we strijden tegen de fraude heeft dit argument in realiteit geen enkele bijval gekend. Wanneer de inkomsten van de Staat stijgen, stijgen ook de uitgaven, maar de belastingen dalen nooit.

Zelfs wanneer een regering, zoals de huidige Belgische regering, bevestigt dat ze de fiscale lasten niet meer willen verzwaren, toont haar budget net het omgekeerd aan: in 2015 inde de Belgische Staat 3,6 miljard euro meer aan belastingen dan in 2014, zonder dat dit werd gerechtvaardigd, noch door een onbestaande geworden inflatie, noch door een groei, die helaas ook reeds verleden tijd is geworden.

Auteur : Thierry Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator