ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Editoriaal - Covid-19 en belastingen : de dubbele bestraffing

September 2020 is de periode van een bijzonder gevaarlijke heropstart.

Ongetwijfeld niet omwille van de verspreiding van een zeer onzekere “tweede golf van het virus”, maar omwille van de economische situatie.

Door, zonder twijfel lichtzinnig, een algemene lockdown uit te lokken, op Chinese wijze, heeft de regering de economie geruïneerd en vooral vele bedrijven die hun activiteiten moesten stopzetten terwijl ze grote vaste kosten moesten blijven dragen.

Maar de Staat is er zelf ook armer van geworden aangezien ze uiteraard veel minder belastingen heeft geïnd, of het nu gaat om BTW, personenbelastingen of vennootschapsbelastingen. Als men mensen verhindert om zaken te doen, kan men hun winsten of hun omzetcijfer niet meer belasten ….

Sommige Staten, zoals het kanton van Zoug, in Zwitserland, hebben begrepen dat de ondernemingen in moeilijkheden zaten en dat men hen niet moest belasten met een bijkomende last, maar eerder hun lasten moest verminderen. Maar dat is zeker niet de mening van de meerderheid van de machthebbers. Groot-Britannië, dat hard werd getroffen door een brutale lockdown, is van plan om scherpe belastingsverhogingen door te voeren die ongetwijfeld zullen leiden tot de ondergang van vele bedrijven.

Dat is blijkbaar ook de weg die Spanje wilt opgaan, dat klaar is om “de rijken” en “de bedrijven” met een grote belastingsdruk op te zadelen. Andere landen proberen de belastingverhogingen te camoufleren door deze ogenschijnlijk ten laste van de multinationals te leggen, terwijl ze zeer goed weten dat ze deze zullen doorrekenen aan hun Europese klanten.

We moeten ons niet al te veel illusies maken. België is een Staat die één van de zwaarst belaste landen ter wereld is en we weten goed dat de eerste reflex van de leiders, over de partijgrenzen heen, is om nieuwe belastingen in te voeren, eerder dan de uitgaven te verminderen. Dat is net wat we op vandaag moeten vrezen: zij die reeds, zowel persoonlijk als economisch, zwaar werden geraakt door een lockdown die door de autoriteiten werd uitgevaardigd, zullen bovendien naar alle waarschijnlijkheid gedurende jaren nieuwe belastingen moeten dragen om de fiscale waardeverminderingen die de Staat moet dragen te compenseren omwille van de economische ruïne die ze zelf zal gecreëerd hebben.

Thema : Vennootschapsbelasting

Auteur : Thierry Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator