ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Editoriaal - De overwinsten belasten ?

Het faalt nooit. Als er een probleem is, denken de meeste regeringspartijen dat het moet worden opgelost door een belasting in het leven te roepen.

In casu is de prijs van gas, en energie in het algemeen, gestegen. Dit maakt de situatie van veel gezinnen buitengewoon moeilijk en velen dringen er bij de regering op aan om in te grijpen, ook binnen de partijen die er deel van uitmaken.

En natuurlijk stelt men zich voor dat het nodig zou zijn om een extra belasting in te voeren op de "overwinsten" die energiebedrijven maken om het probleem op te lossen. Deze belasting wordt voor sommigen zelfs geschat op 25% van de overwinst, die uiteraard zou worden toegevoegd aan de 25% van de vennootschapsbelasting die al bestaat.

Het is begrijpelijk dat sommige mensen niet veel sympathie hebben voor grote energiebedrijven, maar daar gaat het waarschijnlijk niet om. Het waren niet deze bedrijven die het tekort creëerden, maar het waren de regeringen die, terecht of ten onrechte, besloten om een van de belangrijkste producenten te boycotten. Deze lijkt niet al te veel moeite te hebben om elders nieuwe klanten te vinden, maar de Europese staten dragen de gevolgen van de boycot waartoe ze hebben besloten.

Het is juridisch heel moeilijk om een extra belasting in te voeren, een soort tweede vennootschapsbelasting, die uitsluitend wordt geheven op bedrijven in een sector. Dit is een gevaarlijk pad, dat op een dag regeringen ertoe zou kunnen brengen om te beslissen tot het belasten van de een of de ander, volgens willekeurige keuzes.

Er is echter een veel eenvoudigere oplossing voor de kwestie van de kosten van energie, en één die niet veel juridische problemen oplevert.

We weten dat de prijs van energie ook vandaag de dag een zeer groot deel van de belastingen en andere heffingen omvat die aan de overheid verschuldigd zijn. Als ze echt de last willen verlichten van bevolkingsgroepen die verpletterd worden door de kosten van energie, zouden ze dan niet kunnen beginnen met te kijken naar hun eigen beheer, door de vele belastingen te verlagen die de energiekosten belasten? De belangrijkste profiteur van de prijsverhoging zijn niet de bedrijven, maar de staat zelf.

Auteur : Typhanie Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator