ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Diegene die vliegen belasten

Het idee van onze regering, die opnieuw bestaat uit het creëren van een nieuwe belasting, is niet om …. diegene die vliegen te belasten. Neen, wat ze wilt doen, is om vanaf deze 1 april de personen te belasten die het vliegtuig nemen en die op Belgisch grondgebied vertrekken.

De tarieven kunnen wel redelijk blijken en op vandaag zijn ze dat wel: 2 euro om te vliegen naar een land van de Europese Unie met een traject van meer dan 500 kilometer in vogelvlucht, 4 euro als het in vogelvlucht gaat naar een land buiten de Europese Unie (waarmee het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland gelijkgesteld worden) en 10 euro voor vliegreizen van ten minste 500 kilometer.

Aan de huidige tarieven is het voor de mensen die op vakantie willen gaan, niet erg ontmoedigend en nog minder voor de zakenreizigers voor wie tijd geld is.

Maar alle belastingen starten op die manier: laag om aanvaard te worden, daarna worden ze natuurlijk opgetrokken, omdat er wordt gezegd dat ze in dit land nooit worden afgeschaft.

De ongelikte beer

Coups de griffe de l’ours - Taxer ceux qui volent

L’idée de notre gouvernement, qui consiste une fois de plus à créer un nouvel impôt, n’est pas de taxer les… voleurs. Non, ce qu’il fait à partir de ce 1er avril, c’est de taxer les personnes qui prennent un vol et qui s’embarquent depuis le territoire belge.

Les tarifs peuvent paraître modestes et ils le sont aujourd’hui : 2 euros pour aller dans un pays de l’Union européenne pour un trajet de plus de 500 kilomètres à vol d’oiseau, 4 euros si c’est pour aller à vol d’oiseau dans un pays hors de l’Union européenne (à laquelle sont assimilés le Royaume-Uni et la Suisse) et 10 euros si le vol est de moins de 500 kilomètres.

Aux tarifs actuels, ce n’est pas très dissuasif pour les gens qui veulent partir en vacances et encore moins pour les voyageurs d’affaires, pour qui le temps, c’est de l’argent.

Mais tous les impôts commencent comme cela : à des niveaux bas pour se faire accepter, puis, bien sûr, on les augmente, puisqu’il est dit que dans ce pays, on ne les supprime jamais.

L’Ours mal léché

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator